Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 2,992.03 -14.76 -0.49%
Βρετανία 100 7,344.92 -11.50 -0.16%
DAX 12,468.01 +10.31 +0.08%
SMI 10,056.83 -7.63 -0.08%
Ιταλία 40 22,123.25 -4.99 -0.02%