Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 2,779.42 -3.07 -0.11%
Βρετανία 100 7,635.54 +1.63 +0.02%
DAX 12,907.58 -102.97 -0.79%
SMI 8,574.60 -68.00 -0.79%
Ιταλία 40 22,127.60 -62.85 -0.28%