Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 2,907.95 +3.64 +0.13%
Βρετανία 100 7,331.12 +30.89 +0.42%
DAX 12,219.02 +61.35 +0.50%
SMI 8,939.85 +23.98 +0.27%
Ιταλία 40 21,280.78 +52.55 +0.25%