Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 3,333.69 -26.78 -0.80%
Βρετανία 100 6,154.34 +103.75 +1.71%
DAX 12,946.89 +259.36 +2.04%
SMI 10,153.24 +62.33 +0.62%
Ιταλία 40 20,209.11 +557.54 +2.84%