Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 3,116.60 +19.97 +0.64%
Βρετανία 100 7,302.94 +10.18 +0.14%
DAX 13,241.75 +61.52 +0.47%
SMI 10,310.12 +76.89 +0.75%
Ιταλία 40 23,588.59 +107.24 +0.46%