Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 738.44 -0.03 0.06%
S&P 500 2,664.11 +4.12 +0.15%
Βρετανία 100 7,500.41 +46.93 +0.63%
DAX 13,183.53 +59.88 +0.46%
SMI 9,361.41 +46.65 +0.50%
Ιταλία 40 22,727.32 +36.34 +0.16%