Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 703.76 +6.44 +0.92%
S&P 500 2,388.85 +0.24 +0.01%
Βρετανία 100 7,279.65 +4.01 +0.06%
DAX 12,463.00 -4.04 -0.03%
SMI 8,812.50 +37.26 +0.42%
Ιταλία 40 20,764.50 -41.02 -0.20%