Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 820.52 0.00 0.00%
S&P 500 2,441.95 +3.65 +0.15%
Βρετανία 100 7,446.80 +22.67 +0.31%
DAX 12,770.83 +37.42 +0.29%
SMI 9,121.22 +88.33 +0.98%
Ιταλία 40 21,001.95 +168.07 +0.81%