Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 2,736.27 +6.07 +0.22%
Βρετανία 100 7,049.25 +35.37 +0.50%
DAX 11,360.62 +19.62 +0.17%
SMI 8,890.70 -8.40 -0.09%
Ιταλία 40 19,003.50 +125.19 +0.66%