Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 824.85 -7.21 -0.87%
S&P 500 2,425.55 -4.46 -0.18%
Βρετανία 100 7,323.98 -63.89 -0.86%
DAX 12,165.19 -38.27 -0.31%
SMI 8,874.35 -71.05 -0.79%
Ιταλία 40 21,814.96 +26.10 +0.12%