Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 2,800.71 -54.17 -1.90%
Βρετανία 100 7,207.59 -147.72 -2.01%
DAX 11,364.17 -185.79 -1.61%
SMI 9,319.42 -134.63 -1.42%
Ιταλία 40 21,078.76 -294.30 -1.38%