Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 844.12 -1.22 -0.14%
S&P 500 2,747.30 +43.34 +1.60%
Βρετανία 100 7,244.41 -7.98 -0.11%
DAX 12,483.79 +21.88 +0.18%
SMI 8,948.19 -19.24 -0.21%
Ιταλία 40 22,672.15 +208.64 +0.93%