Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 3,329.62 +12.81 +0.39%
Βρετανία 100 7,674.56 +64.75 +0.85%
DAX 13,526.13 +96.70 +0.72%
SMI 10,841.82 +148.30 +1.39%