Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
Γενικός Δείκτης 750.22 +3.77 +0.51%
S&P 500 2,562.10 +0.84 +0.03%
Βρετανία 100 7,538.50 +15.46 +0.21%
DAX 13,022.75 +32.65 +0.25%
SMI 9,249.50 +15.98 +0.17%
Ιταλία 40 22,254.50 +121.29 +0.55%