Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 2,671.97 +36.01 +1.37%
Βρετανία 100 6,968.33 +133.41 +1.95%
DAX 11,205.54 +286.92 +2.63%
SMI 9,016.70 +103.20 +1.16%
Ιταλία 40 19,708.06 +237.68 +1.22%