Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 2,864.36 +24.13 +0.85%
Βρετανία 100 7,356.75 +27.83 +0.38%
DAX 12,145.63 -0.48 0.00%
SMI 9,625.80 +1.64 +0.02%
Ιταλία 40 20,658.50 -40.11 -0.19%