Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 3,003.24 -11.06 -0.37%
Βρετανία 100 7,577.20 +45.48 +0.60%
DAX 12,430.97 +43.63 +0.35%
SMI 9,856.50 +47.92 +0.49%
Ιταλία 40 22,204.08 +26.03 +0.12%