Όνομα Τελεύταια Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ. Διαφ.%
Βρετανία 100 7,055.29 7,062.62 7,025.75 +41.41 +0.59%
DAX 11,312.89 11,421.14 11,309.23 -28.11 -0.25%
Ιταλία 40 18,923.50 19,140.50 18,908.50 +45.19 +0.24%