Όνομα Τελεύταια Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ. Διαφ.%
Βρετανία 100 6,952.59 7,038.97 6,914.45 -86.38 -1.23%
DAX 12,100.08 12,267.17 12,009.50 -209.07 -1.70%
Ιταλία 40 22,397.84 22,830.41 22,208.26 -422.28 -1.85%
Γενικός Δείκτης 787.50 804.83 786.58 -12.60 -1.57%