Όνομα Τελεύταια Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ. Διαφ.%
Βρετανία 100 7,692.75 7,739.00 7,690.50 -32.68 -0.42%
DAX 13,231.50 13,249.50 13,200.50 +47.54 +0.36%
Ιταλία 40 23,566.50 23,601.50 23,431.50 +51.83 +0.22%
CAC 40 5,503.75 5,515.50 5,494.80 +9.76 +0.18%
Γενικός Δείκτης 835.46 843.56 834.74 -6.05 -0.72%