Όνομα Τελεύταια Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ. Διαφ.%
Βρετανία 100 7,331.12 7,346.11 7,279.92 +30.89 +0.42%
DAX 12,219.02 12,241.14 12,165.08 +61.35 +0.50%
Ιταλία 40 21,280.78 21,324.18 21,091.45 +52.55 +0.25%