Όνομα Τελεύταια Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ. Διαφ.%
Βρετανία 100 7,630.67 7,645.67 7,618.79 -3.24 -0.04%
DAX 12,905.66 12,982.44 12,900.62 -104.89 -0.81%
Ιταλία 40 22,122.60 22,197.50 21,987.60 -67.85 -0.31%