Όνομα Τελεύταια Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ. Διαφ.%
Βρετανία 100 7,577.20 7,590.07 7,524.52 +45.48 +0.60%
DAX 12,430.97 12,465.19 12,366.97 +43.63 +0.35%
Ιταλία 40 22,204.08 22,273.42 22,079.10 +26.03 +0.12%