Όνομα Τελεύταια Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ. Διαφ.%
Βρετανία 100 6,968.33 6,984.36 6,834.92 +133.41 +1.95%
DAX 11,205.54 11,216.82 10,993.83 +286.92 +2.63%
Ιταλία 40 19,708.06 19,723.00 19,542.96 +237.68 +1.22%