Όνομα Τελεύταια Μέγιστη Ελάχιστη Διαφ. Διαφ.%
Βρετανία 100 7,207.59 7,356.37 7,192.76 -147.72 -2.01%
DAX 11,364.17 11,623.97 11,356.49 -185.79 -1.61%
Ιταλία 40 21,078.76 21,464.02 21,045.98 -294.30 -1.38%