Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 3,333.69 -26.78 -0.80%
Μετοχές ΕΕ 50 3,332.12 +72.41 +2.22%
DAX 12,946.89 +259.36 +2.04%
Russell 2000 1,577.39 -7.28 -0.46%