Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 3,825.33 +39.95 +1.06%
Μετοχές ΕΕ 50 3,448.31 -6.55 -0.19%
DAX 12,813.03 +29.26 +0.23%
Russell 2000 1,727.14 +19.15 +1.12%