Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 4,070.56 +10.13 +0.25%
Μετοχές ΕΕ 50 4,178.01 +4.03 +0.10%
DAX 15,150.03 +17.18 +0.11%
Russell 2000 1,911.46 +8.39 +0.44%