Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 5,266.95 -39.09 -0.74%
Μετοχές ΕΕ 50 4,964.25 -66.10 -1.31%
DAX 18,474.88 -202.99 -1.09%
Russell 2000 2,031.75 -35.10 -1.70%