Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 4,247.44 +8.26 +0.19%
Μετοχές ΕΕ 50 4,126.70 +30.63 +0.75%
DAX 15,693.27 +122.05 +0.78%
Russell 2000 2,330.56 +19.16 +0.83%