Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 3,193.93 +81.58 +2.62%
Μετοχές ΕΕ 50 3,384.29 +122.62 +3.76%
DAX 12,847.68 +417.12 +3.36%
Russell 2000 1,503.60 +51.53 +3.55%