Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 4,604.37 +18.78 +0.41%
Μετοχές ΕΕ 50 4,522.25 +48.48 +1.08%
DAX 16,759.22 +130.23 +0.78%
Russell 2000 1,880.82 +12.57 +0.67%