Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 3,370.29 -9.87 -0.29%
Μετοχές ΕΕ 50 3,836.54 -16.73 -0.43%
DAX 13,681.19 -102.70 -0.75%