Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 4,164.12 +39.46 +0.96%
Μετοχές ΕΕ 50 3,993.43 +17.15 +0.43%
DAX 15,255.33 +46.18 +0.30%
Russell 2000 2,241.00 -8.21 -0.37%