Όνομα Τελεύταια Διαφ. Διαφ.%
S&P 500 4,592.70 +25.70 +0.56%
Μετοχές ΕΕ 50 4,179.15 +116.09 +2.86%
DAX 15,472.67 +372.54 +2.47%
Russell 2000 2,191.00 -7.80 -0.35%